Przewodnik w języku polskim

pierwsze 3 godziny - 300 zł

każda kolejna godzina - 50 zł

spacer dla turystów indywidualnych (2 godziny) - 20 zł/os. LINK do oferty

Przewodnik w języku angielskim

pierwsze 3 godziny - 390 zł

każda kolejna godzina - 80 zł

Przewodnik w języku niemieckim

pierwsze 3 godziny - 450 zł

każda kolejna godzina - 80 zł

Przewodnik w języku rosyjskim

pierwsze 3 godziny - 450 zł

każda kolejna godzina - 80 zł

Gry miejskie, questing, kajaki, rowery

gra miejska - 10 zł/os., ale nie

mniej niż 450 zł

questing - 8 zł/os., ale nie mniej

niż 350 zł